GDPR

În legătură cu punerea în aplicare a cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), dorim să vă informăm cu privire la principiile de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal și la drepturile dumneavoastră legate de aceasta.

Următoarele norme sunt în vigoare începând cu 25 mai 2018:

1. Administratorul datelor cu caracter personal este PIONART Grzegorz Sztobryn, cu sediul social în Zabrze, ul. Gen. Bora - Komorowskiego 18, CIF 648-249-99-39.

2. Operatorul prelucrează datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat chiar dumneavoastră sau ca urmare a extinderii bazei de date cu informații disponibile publicului și vor fi utilizate (prelucrate) de către angajații autorizați.

3. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri comerciale și de cooperare în afaceri, precum și în scopuri de marketing, cum ar fi trimiterea de buletine informative și oferte comerciale și alte activități necesare, de exemplu, contabilitate și decontări fiscale.

4. Dacă este necesar, datele pot fi puse la dispoziția doar a entităților care cooperează cu administratorul în vederea executării comenzilor și a serviciilor care le-au fost încredințate, de exemplu birouri de contabilitate, curieri, companii de transport, bănci, asigurători, firme de avocatură, astfel încât acestea să își poată îndeplini serviciile.

5. În conformitate cu legislația aplicabilă, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pentru perioada necesară pentru a urmări interesele legitime ale companiei.

6. Datele deținute în format electronic sunt prelucrate în sisteme informatice cu caracteristici de securitate adecvate, care garantează o protecție deplină împotriva accesului necontrolat al persoanelor neautorizate, în timp ce documentele pe suport de hârtie sunt stocate în dulapuri și încăperi închise cu cheie, cu acces restricționat pentru persoanele neautorizate.

7. Datele dumneavoastră nu fac obiectul unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

8. Datele nu vor fi transferate către țări terțe, organizații internaționale.

9. Aveți dreptul de a accesa conținutul datelor dumneavoastră și de a solicita rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării, de a vă opune prelucrării, de a vă retrage consimțământul și dreptul la portabilitatea datelor.

10. Reclamațiile și obiecțiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie făcute prin e-mail la adresa: iod@pionart.pl.

11. Sunteți informat că aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, și anume la președintele Oficiului pentru protecția datelor cu caracter personal - www.uodo.gov.pl, în caz de ilegalitate.